Urządzenia do badań, napraw punktowych i eksploatacji
siecji wod-kan firmy Härke
GmbH & Co. KG

1. Badanie szczelności kanałów
Zestaw urządzeń z korkami pneumatycznymi i zamknięciami
mechanicznymi do badania szczelności przewodów kanalizacyjnych
według normy PN EN 1610.
2. Przenośne urządzenie pomiarowo - rejestrujące
Urządzenie służące do wykonywania pomiarów szczelności,
rejestracji i gromadzenia wyników badań. Urządzenie współpracuje
z komputerami PC, umożliwia sporządzanie raportów z badań.
  3. Zamknięcia mechaniczne i pneumatyczne
Zamknięcia służące do okresowego wstrzymywania przepływu
ścieków w kanale z możliwością wykonania obejścia czyli
tzw by-passa. Zamknięcia mechaniczne dostarczane są
w zakresie średnic od DN70 do DN300  natomiast pneumatyczne
od DN100 do DN1000.
  4. Gumowe korki pneumatyczne
Korki pneumatyczne służą podobnie jak zamknięcia do okresowego
wstrzymywania przepływu ścieków w kanale. W ofercie oprócz
korków blokujących znajdują się również korki przepływowe.
Gumowe korki pneumatyczne dostępne są w rozmiarach do 1200 mm.
5. Pakert naprawcze, elastyczne
Elastyczne pakery naprawcze, służące do wykonywania
napraw punktowych w przewodach kanalizacyjnych
a w szczególności na łukach, kolanach itp. Zakres napraw
zawiera się od 80 do 200 mm.
  6. Pakery naprawcze
Pakery te służą do wykonywania napraw punktowych w kanałach
o średnicach od 70 do 250 mm.
Pobierz katalog

Powyżej zamieszczono jedynie niewielką część oferty produkcyjnej firmy Härke GmbH & Co. KG.
W przypadku zainteresowania pełną ofertą prosimy o kontakt z nami.