Urządzenia do renowacji rurociągów i kanałów firmy krasowski® TGS
GmbH        1. Powietrzne śluzy inwersyjne
        Przenośne śluzy inwersyjne  do instalacji nasączonych
        żywicami powłok renowacyjnych wewnątrz odnawianych
        kanałów i rurociągów. W odróżnieniu od bębnów
        inwersyjnych przy pomocy śluzy istnieje możliwość 
        renowacji nawet bardzo długich odcinków.

   
        2. Bębny inwersyjne

        Przenośne i stacjonarne bębny inwersyjne  do instalacji
        nasączonych żywicami powłok renowacyjnych wewnątrz
        odnawianych kanałów i rurociągów.

 

        3. Mieszacze żywic
        Urządzenia przeznaczone do przygotowywania mieszanki
        żywicy z utwardzaczem bezpośrednio przed nasączaniem powłoki.

 

        4. Rolkowe stoły impregnacyjne
        Urządzenia przeznaczone do impregnacji powłok renowacyjnych
        przygotowaną w mieszaczu żywicą.

 

   

        5. Kotłownie do wygrzewania powłok renowacyjnych
        Urządzenia do utwardzania zainstalowanej wewnątrz odnawianego
        odcinka kanału lub rurociągu zaimpregnowanej żywicą powłoki
        renowacyjnej.

 

        6. Zabudowane, kompletne systemy renowacyjne
        Komplet urządzeń niezbędnych do przygotowania, montażu
        i utwardzenia żywicznych powłok renowacyjnych. Urządzenia
        montowane są na samochodach dostawczych i ciężarowych,
        kontenerach oraz przyczepach.Pobierz katalog

Powyżej zamieszczono jedynie niewielką część oferty produkcyjnej firmy krasowski® TGS GmbH.
W przypadku zainteresowania pełną ofertą prosimy o kontakt z nami.