Spółka AQUA PARTNER s.c. powstała na bazie działającej od 1997 roku spółki EuroKan s.c.

                                                  - oceny stanu technicznego kanałów, rurociągów i budowli podziemnych na podstawie wykonywanych badań,

 
                                                  spółka AQUA PARTNER s.c. jest od sierpnia 2010 roku wyłącznym przedstawicielem na rynek polski
                                                  urządzeń do renowacji kanałów i rurociągów niemieckiej firmy krasowski TGS GmbH
                                                  a od czerwca 2011 roku niemieckiej firmy Härke GmbH & Co. KG